Բարդության աստիճանը
15:00:00
1. Պնդումներ ուղղահայաց հարթությունների վերաբերյալ 1Մ.
2. Երկու ձևակերպում 8Մ.
3. Հայտանիշի ձևակերպումը 3Մ.
4. Պնդումներ խորանարդում ուղղահայաց հարթությունների վերաբերյալ 1Մ.
5. Ուղղահայաց հարթությունների ներսի կետ 1Մ.