Համաձայն ես արդյո՞ք խորանարդի նիստերի ուղղահայացության վերաբերյալ բերված պնդմանը:
 
Խորանարդի ստորին հիմքի և կողմնային նիստի կազմած անկյունը \(90\)° է:
 
Պատասխան՝ :