Լրացրու այս հայտանիշի ձևակերպումը:
 
Եթե երկու հարթություններից մեկն անցնում է մյուս հարթությանը  , ապա այդպիսի հարթությունները  են: