Տրված է \(KABCD\) բուրգը, որում \(B\) գագաթից տարված է \(KB\) ուղղահայացը հիմքին:
 
1. Բերվածների ո՞ր նկարում է ճիշտ ցուցադրված \(AKD\) և \(ABC\) հարթությունների կազմած երկնիստ անկյան գծային անկյունը, եթե \(ABCD\)-ն ուղղանկյուն է:
 
 
2. Բուրգի \(ABK\) և \(CBK\) նիստերը  են: