Kakts_07.png
 
\(ABK\), \(CBK\) հարթությունները և \(ABCD\) քառակուսու հարթությունը փոխուղղահայաց են:
 
Հաշվիր \(KA\) և \(KC\) հատվածների երկարությունները, եթե քառակուսու կողմը 5 սմ է, և \(KB =\)12 սմ:
 
Պատասխան՝  KA=i սմ, KC=i սմ: