Դիցուք \(A\) կետը վերցված է α հարթությունից դուրս, և α հարթության մեջ ընկած \(B\) կետից նրա հեռավորությունը \(AB = 34\) սմ է:
 
Հետևյալ թվերից ո՞րը կարող է լինել \(A\) կետի հեռավորությունը α հարթությունից:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը: