eksamen 11.JPG
 
\(AD\) և \(DC\) թեքերի պրոյեկցիաները α հարթության վրա հավասար են 9 սմ և 2 սմ, և կազմում են 60°-ի անկյուն:
 
Հաշվիր պրոյեկցիաների հիմքերի հեռավորությունը:
 
Պատասխան՝ i սմ
  
Լրացուցիչ հարց:
  
\(DB\) հատվածը կոչվում է :