a ուղիղը հատում է β հարթությունը \(C\) կետում և նրա հետ կազմում է 30°-ի անկյուն:
 
Pa կետի պրոյեկցիան β հարթության վրա \(R\) կետն է:
 
Գտիր \(PR\) հատվածի երկարությունը, եթե PC=56 սմ:
 
\(PR\)\(=\) սմ