Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12.5Մ.
1. Պնդումներ կետից տարված ուղղահայացների և թեքերի վերաբերյալ 2Մ.
2. Պնդում ուղղահայացի վերաբերյալ 1.5Մ.
3. Կետի հեռավորությունը հարթությունից 3Մ.
4. Կետի հեռավորությունը տրված հարթությունից 3Մ.
5. Թեքեր 3Մ.