Դիցուք \(A\) կետը վերցված է α հարթությունից դուրս:
 
Հետևյալ թվերը հեռավորություններն են \(A\) կետի և α հարթության մեջ գտնվող հինգ կետերի միջև՝ 3 սմ, 10 սմ, 15 սմ, 30 սմ 49 սմ:
 
Հայտնի է, որ թվերից մեկը \(A\) կետի հեռավորությունն է α հարթությունից:
 
Գտիր այդ թիվը:
 
Պատասխան՝
 
\(A\) կետի հեռավորությունն է α հարթությունից սմ է: