Դիցուք \(A\) կետը վերցված է α հարթությունից դուրս, իսկ \(B\) և \(C\) կետերը α հարթության մեջ են: Տրված է, որ \(AB = 8\) սմ, \(AC = 16\) սմ:
 
Բերված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը: