a ուղիղը հատում է β հարթությունը \(C\) կետում և հարթության հետ կազմում է 60°-ի անկյուն: \(P\) կետը վերցված է a ուղղի վրա, \(R\)-ը նրա պրոյեկցիան է β հարթության վրա:
 
Գտիր \(PC\) հատվածի երկարությունը, եթե RC=35 սմ:
 
Պատասխան՝ \(PC\)\(=\) սմ