Տրված է \(KDABC\) քառանկյուն բուրգը: 
burg1.png
 
1. \(CK\) հատվածը բուրգի հիմքի հարթության համար  է:
Նրա հիմքը  կետն է:
 
2. \(OK\) հատվածը բուրգի հիմքի հարթության համար  է:
Նրա հիմքը  կետն է: