Ուղղահայացների և թեքերի վերաբերյալ բերված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը: