Հայտնի են ուղղանկյունանիստի նույն գագաթից ելնող կողերի երկարությունները՝ 
10 սմ, 2 սմ և 4 սմ:
 
Գտիր ուղղանկյունանիստի անկյունագծի քառակուսու երկարությունը:  
 
Պատասխան՝  սմ: