Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հարթություններ ուղղանկյունանիստում

Բարդություն հեշտ

1
2. Տարածական մարմնի անվանումը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղղանկյունանիստի անկյունագծի բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Ուղղանկյունանիստի անկյունագծի որոշումը, տրված են երեք կեղերը

Բարդություն հեշտ

3
5. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը

Բարդություն հեշտ

3
6. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

1.7
7. Պնդումներ ուղղանկյունանիստում ուղղահայաց հարթությունների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
8. Հարցեր ուղղանկյունանիստի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
9. Ուղղանկյունանիստի անկյունագծի հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
10. Ուղղանկյունանիստի նիստն ու կողը

Բարդություն միջին

3
11. Խորանարդի անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
12. Ուղղանկյունանիստի անկյունագծային հատույթը

Բարդություն միջին

1
13. Հատույթի նկարագիրն ու հատկությունը

Բարդություն միջին

2
14. Ուղղանկյունանիստ և խորանարդ

Բարդություն միջին

3
15. Ուղղանկյունանիստի անկյունագծային հատույթի մակերեսը

Բարդություն միջին

2
16. Ուղղանկյունանիստի նիստի մակերեսը

Բարդություն միջին

2
17. Ուղղանկյունանիստի անկյունագիծը

Բարդություն միջին

1
18. Խորանարդի անկյունագծի և հիմքի կազմած անկյունը

Բարդություն միջին

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար