Տրված են ուղղանկյունանիստի չափերը՝ 4 սմ, 32 սմ և 4 սմ:
 
Որքա՞ն պետք է լինի խորանարդի կողի երկարությունը, որպեսզի այն հավասարամեծ լինի տրված ուղղանկյունանիստին (ծավալները լինեն հավասար):  
 
Պատասխան՝  սմ: