Ուղղանկյունանիստի հիմքի կողերը 15 մմ և 20 մմ երկյարությամբ հատվածներ են:  Կողմնային կողը 5 մմ է: Հաշվիր ուղղանկյունանիստի անկյունագծային հատույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  մմ2: