Որոշիր խորանարդի \(d\) անկյունագիծը, եթե նրա մի նիստի մակերեսը  S=49սմ2է:
 
Պատասխան՝ d=ii սմ: