Ուղղանկյունանիստում ուղղահայաց հարթությունների վերաբերյալ հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: