Տրված է խորանարդ: Որո՞նք են այս բազմանիստի նիստերը: 
 
Պատասխան՝
 
Այս բազմանիստի հիմքը
 
 
Ո՞րն է այս բազմանիստի կողմնային նիստը: 
Այս բազմանիստի կողմնային նիստը