Լրացրու պնդման ձևակերպումը (ընտրիր ճիշտ տարբերակները, լրացրու պատուհանները):
 
Ողղանկյունանիստի    նրա  չափսերի  :