Համաձայն ես արդյո՞ք խորանարդի նիստերի ուղղահայացության վերաբերյալ այս պնդմանը:
 
Ուղղանկյունանիստի կից կողմնային նիստերը ուղղահայաց են:
 
Պատասխան՝ :