burg1.png
 
Պարզիր \(KDABC\) կանոնավոր քառանկյուն բուրգում \(CK\) հատվածի կազմած անկյունը հիմքի հարթության հետ, եթե բուրգի բարձրությունը \(27\) սմ է, իսկ հիմքի անկյունագիծը՝ \(54\) սմ:
 
Պատասխան՝  աստիճան: