α հարթությունից դուրս գտնվող \(A\) կետից հարթությանը տարված են \(AC\) ուղղահայացն ու \(AB\) թեքը: \(AB\) և \(CB\) ուղիղների կազմած անկյունը 34° է:
 
1. Որքա՞ն է \(AB\) ուղղի կազմած անկյունը α հարթության հետ՝ i°
 
2. Որքա՞ն է \(AC\) ուղղի կազմած անկյունը α հարթության հետ՝ i°