Տրված է \(KDABC\) կանոնավոր քառանկյուն բուրգը: 
 
burg1.png
 
Գտիր \(DK\) հատվածի կազմած անկյունը բուրգի հիմքի հետ, եթե բուրգի կողմնային կողը հավասար է հիմքի անկյունագծին:
 
Պատասխան՝  աստիճան: