Տրված է \(ABCDNKLM\) խորանարդը: 
 
picture1.png 
 
1. \(AN\) ուղիղը խորանարդի վերին հիմքի հետ կազմում է  աստիճանի անկյուն:
 
2. \(D\)\(N\) ուղիղը խորանարդի վերին հիմքի հետ կազմում է  աստիճանի անկյուն: