Նայիր բերված նկարին:
 
Rombs_pr1.png
 
1. Նկարի A1B1BA  և  D1C1CD հարթությունները  են, քանի որ A1B1BA հարթության մեջ ընկած AA1 և BA ուղիղները  են, և երկուսն էլ  են D1C1CD հարթությանը:
 
2. A1B1BA  և  D1C1CD հարթությունների հեռավորությունը հավասար է  կողի երկարությանը: