\(ABCD\) քառակուսու հանդիպակաց կողմերը ընկած են \(α\) և \(ß\) զուգահեռ հարթությունների մեջ՝ ABα,CDβՀայտնի է, որ հետևյալ թվերից մեկը \(α\) և \(ß\) հարթությունների հեռավորությունն է:
 
1. Գտիր այդ հեռավորությունը, եթե քառակուսու կողմը 7 սմ է:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:
 
 
 
2. Պարզիր \(ß\)  հարթության և \(ABCD\) քառակուսու հարթության փոխդասավորությունը:
 
Պատասխան՝ հարթությունները  են: