Տրված է ABCDKLMN կանոնավոր ուղղանկյունանիստը:
 
Պատասխանիր այդ ուղղանկյունանիստում նիստերի հեռավորությունների վերաբերյալ հետևյալ հարցերին:
 
picture1.png 
  
1. \(LNMK\) և \(ABCD\) հարթությունների հեռավորությունը հավասար է ուղղանկյունանիստի  երկարությանը:
 
2. \(AKND\) և \(LMCB\) հարթությունների հեռավորությունը հավասար է  ուղղանկյունանիստի  երկարությանը: