Համաձայն ես արդյո՞ք խորանարդի նիստերի հեռավորության վերաբերյալ այս պնդմանը:
 
Խորանարդի հիմքերի հեռավորությունը հավասար է նրա կողի երկարությանը:
 
Պատասխան՝ :