Լրացրու այս պնդումները:
 
1. Երկու   մեկի բոլոր կետերը  են մյուս :
 
2. Հարթությանը   բոլոր կետերը  են այդ :