Նայիր այս խորանարդին:
 
Cube.png
 
Ո՞ր հատվածի երկարությունն է հավասար BB1C1 և AA1D1 հարթությունների հեռավորությանը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: