Երկու զուգահեռ հարթությունների կետերի միջև հեռավորությունների վերաբերյալ բերված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը: