Ներքևի նկարում \(α\) և \(ß\) հարթությունները զուգահեռ են:
zu1.png
 
Թվարկված հավասարություններից ո՞րն է լավագույնս արտահայտում հետևյալ պնդումը՝
 
Երկու զուգահեռ հարթություններից մեկի բոլոր կետերը հավասարահեռ են մյուս հարթությունից