Տրված են α և β հարթությունները տարածության մեջ:
 
zug16.png
 
Երկու զուգահեռ հարթությունները երրորդ հարթությամբ հատելուց ստացված ուղիղները զուգահեռ են:
 
Ճիշտ է արդյո՞ք բերված պնդումը:
 
Պատասխան՝ :