Հետևյալ նկարը վերաբերում է տարածության մեջ հարթությունների և ուղիղների դասավորությանը:
 
zug17.png
 
Նշիր բերված նկարին համապատասխանող նախադասությունը: