M անկյան կողմերը հատում են α և β զուգահեռ հարթությունները՝ A,B և C,D կետերում:
 
Հաշվիր AB հատվածի երկարությունը, եթե MA\(=\)16 սմ, MC\(=\)20 սմ և CD\(=\)56 սմ:
 
Divas_plaknes_01.png 
 
Պատասխան՝ AB\(=\) սմ