Տրված են α և β զուգահեռ հարթությունները:
 
\(A\) և \(B\) կետերը գտնվում են β հարթության մեջ, իսկ \(C\) և \(D\) կետերը՝ α հարթության մեջ, \(AC =\)14, \(BD =\)10
 
α հարթության վրա այդ հատվածների պրոյեկցիաների գումարը 12 սմ է: 
 
Հաշվիր այդ հատվածների պրոյեկցիաների երկարությունները:
Divas_plaknes_divi_nogriezni.png
 
1. \(AC\) և \(BD\) հատվածների պրոյեկցիաները α հարթության վրա գտնելու համար պետք \(A\) և \(B\) կետերից իջեցնել \(AE\) և \(BF\) :
 
2. \(AE\)-ն և \(BF\)-ը  են:
 
3. \(AE\) և \(BF\) հատվածները , որպես զուգահեռ հարթություններով զուգահեռ ուղիղների վրա անջատած հատվածներ:
 
4. \(CE\) և \(FD\) պրոյեկցիաների երկարությունները գտնենք ACE և BDF եռանկյուններից:
 
Պատասխան՝ \(CE =\), \(FD =\)