Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Նախադասությանը համապատասխանող նկարի ընտրություն 1Մ.
2. Պնդման ձևակերպման լրացում 2Մ.
3. Ուղիղների կազմած անկյունները 4Մ.
4. Զուգահեռ հարթությունների հատկությունները 4Մ.
5. Պնդումներ Թեորեմ 1-ի կիրառման վերաբերյալ 4Մ.