Ինչպե՞ս կարող են դասավորված լինել α և β հարթությունները, եթե գոյություն ունի մեկ ուղիղ, որը պատկանում է երկու հարթություններին:
 
Պատասխան՝ հարթությունները  են: