Լրացրու հետևյալ թեորեմի ձևակերպումը:

Եթե երկու   են, ապա  մեկի   ցանկացած   է մյուս :