Նայիր տրված նկարին:
zug2.png
 
\(α\) և \(ß\) հարթությունները զուգահեռ են:
 
Որոշիր տրված ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը: 
 
\(c\) ուղիղն ու \(ß\) հարթությունը  են:
 
(եթե ընդհանուր կետեր չկան, ապա տեսադրիր «\(0\)»
 
Դրանք ունեն  հատ ընդհանուր կետ: