Piramida.png
 
SABCD բուրգը հատվում է KLNM հարթությամբ:
 
Պարզիր տրված հարթությունների փոխդասավորությունը: 
  
Պատուհանում գրիր «զուգահեռ» կամ «հատում» բառերը:
 
\(BCDA\) հարթությունը  է \(KLMN\) :