Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Հարթություններ խորանարդում 1Մ.
2. Ուղղի և հարթության փոխդասավորությունը 1Մ.
3. Հարթություններ բուրգում 2Մ.
4. Ուղղի և հարթության հատման կետերի թիվը 2Մ.
5. Պնդում երկու հարթությունների վերաբերյալ 4Մ.
6. Պնդումներ եռանկյուն պրիզմայի նիստերի վերաբերյալ 3Մ.