Նայիր տրված նկարին:
 
Skersas.png
 
1. Նկարի \(a\) և \(b\) ուղիղները
 
 
2. Նկարի \(a\) և \(b\) ուղիղները