Տրված է եռանկյուն պրիզմա:
 
prizma31.png
 
B1C1 ուղիղը  է \(BC\) ուղղին, հետևաբար, այն  է նաև \(ABC\) նիստին: