Ընտրիր բերված նախադասությանը համապատասխանող գծագիրը:
 
\(b\) ուղիղը զուգահեռ է \(a\) ուղղին և ընկած է \(α\) հարթության մեջ:
 
Ընտրիր ճիշտ գծագիրը: