Դիցուք \(a\) և \(b\) ուղիղները զուգահեռ են, և \(b\)-ն հատում է \(α\) հարթությունը: 
Քանի՞ ընդհանուր կետ ունեն \(a\) ուղիղն ու \(α\) հարթությունը: