Տրված է կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմա:
 
Sest_prizma.png
 
\(FE\) ուղիղը հատում է ABA1B1 նիստը, քանի որ \(FE\) և \(BC\) ուղիղները  են և \(BC\) ուղիղը  է ABA1B1 նիստը: